Изповядване на сделката за кола пред нотариус

Изповядване на сделката за кола пред нотариус

Избрали сте автомобил. Какво предстои след това, за да е той ваша собственост?

 

Най- вероятно много хора се чудят каква е процедурата, когато закупуват първия си автомобил или сменят стария. При наличието на много измамници, дори в сделките с имоти при които има и съсобственици, за които толкова често слушаме последно време трябва да сте изключително внимателни с подготовката на документи и при закупуването на превозно средство. Най важната стъпка и задължителна стъпка е да сключите договор с нотариално заверени подписи. Като това може да се случи при всеки нотариус на територията на България.

Ако превозното средство е нов внос и все още няма регистрация в страната, не  е задължително договора да има нотариална заверка и в случай, че е между частни лица.

Ако превозното средство е регистрирано в България Закона за движение по пътищата (ЗДП ) гласи:

Чл. 144. 

(1) Собствеността на моторните превозни средства се прехвърля с писмен договор.

(2) При прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm3 подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени.

Има няколко варианта за да си подготвите договора който ще заверите нотариално:

1). Нотариусът изготвя договора за покупко – продажба;

2). Наемате си адвокат, който да изготви юридически аргументиран договор;

3). Да си закупите готов онлайн пакет от адвокатски кантори, който ще има по ниска цена;

4). Вие да си напишете договора;

В първите два случая, ще заплатите по висока цена за услугата, но ще сте абсолютно сигурни, че сделката е юридически правилно издържана.

В трети и четвърти вариант, ще спестите пари, но имайте в предвид, че няма универсален вариант на договора ако искате при евентуални проблеми да си търсите законно правата.

Важно е да имате в предвид, че в договора, трябва да е упомената всяка подробност от сделката: Идентификационни номера, модел, кой ще поеме разходите по прехвърлянето и данъка за общината, срок на предаване на ключовете и др. Размерът на данъка, трябва да се провери предварително, защото той е различен и се определя от всяка община индивидуално.

Има още една много важна подробност и тя е каква сума се записва в договора. Масова практика е да се записва много по ниска сума от действителната, за се спестят пари. В тази ситуация, ако не сте проверили предварително, дали колата е обявена за крадена или собственикът не Ви предаде ключовете навреме и решите да го съдите, няма как да докажете реално дадената от Вас сума.

При нотариус се носят следните документи:

  • Предварително подготвен договор за покупко-продажба, освен в случаите когато нотариусът ще изготви такъв;
  • Документи за самоличност( лични карти) на продавач и купувач;
  • Свидетелство за регистрация на превозното средство І-ва и ІІ-ра част (голям и малък талон). При починал собственик – удостоверение за наследници;
  • Удостоверение за застрахователна стойност на автомобила от застрахователни брокери. Такова можете да си набавите предварително, освен ако нотариусът не работи със застраховател, който идва в кантората.
  • Документ за платен данък на автомобила;
  • Ако превозното средство е семейна собственост, на сделката се явяват двамата съпрузи. Вариант да се яви само единият е да носи нотариално заверена декларация от другия, че е съгласен с продажбата;
  • Декларация за семейно положение на продавача;
  • Валидна полица „Гражданска отговорност” (от старият собственик или ако автомобила е нов внос да сключите полица за пред КАТ);
  • При подписване на документите продавачът попълва декларация за липса на задължения;

 

Преди самото подписване на договора, нотариусът трябва да провери всички документи, които са му предоставени, като обърне изключително внимание на пълномощните ако има такива и дали автомобилът има наложени обезпечителни мерки. След уверението, че всички документи са изрядни, поставя печата и подписа си и предава вече нотариално заверения договор на страните.

Държавната такса за подпис на нотариус, без да е изготвил договора е 8 лв. Нотариусите обаче работят по други начини и ако Ви изготвят договора за покупко-продажба, той може да ви излезе около стотина лева а за подпис и печат да ви коства още толкова.

Задължително е изповядването на сделката пред нотариус, въпреки опитите на правителството през 2013 година да отмени тази административна мярка, натоварваща излишно гражданите и бизнеса. Промяна не бе извършена, защото нотариусите бяха на мнение, че така ще се увеличат измамите.

Втори етап след сключване на сделката при нотариус с регистрация на автомобила в КАТ.  За тази стъпка трябва да сте подготвени със задължителното оборудван автомобил: триъгълник, аптечка, пожарогасител и всички други задължителни елементи. След извършването на проверка на документи и на превозното средство вие получавате голям и малък талон.

Регистрация на вече регистриран или нов внос автомобил се извършва в 14- дневен срок, като се представя договора сключен при нотариус.

В общината в срок от два месеца се декларират закупени превозни средства само, ако са собственост на повече от едно лице