Възможни рискове при покупка на кола втора ръка

Възможни рискове при покупка на кола втора ръка

Неизрядни документи

Запориран автомобил

В този вариант продавачът на превозно средство има задължения към институции и му е наложен запор от съдия изпълнител, като обезпечителна мярка. За се премахне запорът е необходимо задълженото лице да изплати освен задълженията, лихвите и разноските по заведеното изпълнително дело. Кога ще се случи това в какъв времеви период е неясно и неточно определено понятие.

 Какъв е проблема за купувача, ако има запор на автомобила?

  • Превозното средство не може да бъде регистрирано в КАТ на името на купувача.
  • Купувача ще подлежи на наказателна отговорност- административна поради не спазения 14 дневен срок за регистрация и затова ще му бъде съставен акт.
  • Купувачът не може да продаде закупения, но не регистриран автомобил на негово име, защото автомобилът по талон не се води негова собственост

   

Какво трябва да направите, за да не изпаднете в подобна ситуация ?

Преди покупката, направете справка в КАТ по регистрационните табели на автомобила. Там ще получите необходимата информация и ще си спестите евентуалните проблеми, възникващи след такава ситуация

Издирван от Интерпол автомобил

Може да Ви изглежда нереално и като по филмите, но това  може да е напълно реална ситуация. Във всяка страна има хора, които предизвикват ситуации, за да се облагодетелстват от застраховката. Превозното средство е продадено в действителност, но на по късен етап се обявява за откраднато и се пуска за издирване.

Какъв е проблема за купувача, ако си е закупил издирван автомобил?

Когато органите на реда засекът автомобила, той се конфискува а вие давате безкрайни обяснения в районното управление как, кога и откъде имате тази кола.

Какво трябва да направите, за да не изпаднете в подобна ситуация ?

Вариантите са два;

1.Можете да направите проверка по VIN номер в нашия сайт, така ще си спестите време от чакане по опашки и път до районното управление.

2.Проверка на VIN  номер в КАТ

Тази услуга е платена , но си заслужава.

 

Автомобил с наложен особен залог.

Наложен особен залог означава, че продавачът има изтеглен кредит от банка и подобна институция и е направил залог върху движимо имущество в случая автомобила си. Тези залози подлежат на вписване и разбирасе съответно ние можем да направим справка.

Важно! Съществуват и реални залози, които не е задължително да се вписват и проверка там е невъзможна.

Какво трябва да направите, за да не изпаднете в подобна ситуация ?

По трите имена и ЕГН на продавачът-собственик на автомобила, можете да направите справка в Централният регистър на особените залози.

 

Неплатени данъци

Тази ситуация не е толкова рискова, защото при продажба на автомобил е необходимо да се представи документ за платени данъци, но има нотариуси, които допускат изповядване на сделка без този документ

Какъв е проблема за купувача, ако си е закупил автомобил с неплатени данъци?

В Законът за местните данъци  и такси е упоменато, че купувачът дължи данъци от момента на сключване на покупко-продажбата и придобиване на собственост върху превозното средство. Дотук ситуацията изглежда наред,но проблем има когато продавачът не е регистрирал изобщо автомобила в данъчното. Превозното средство е закупено от автокъща или е внесено от чужбина, но не е извършена регистрация.

Проблемът, който може да възникне за Владимир е не, че той ще трябва да покрие данъците, дължими от продавача. В Законът за местните данъци  и такси е предвидено, че купувачът дължи данъци от момента на сключване на покупко-продажбата и придобиване на собствеността върху автомобила.

Какво трябва да направите, за да не изпаднете в подобна ситуация ?

В тази ситуация, за да регистрирате превозното средство, е необходимо да представите квитанция за платен пътен данък. В друга ситуация ако автомобилът е регистриран от предишния собственик, но е с неплатен данък, то задължението ще си остане за него..


 

ПРЕПОРЪКИ

  • Да се извърши необходимите проверки, преди да бъде сключен договор за покупко-продажба пред нотариус.
  • Договорът за покупко-продажба да бъде на реалната му цена.

Препоръчване това, защото при евентуален проблем, няма да имате възможността да претендирате за сумата която сте дали, а само за тази обявена в договора

  • В договорът за покупко-продажба е добре да бъде упоменато, че ще платите цената, след като се уредят всички формалности по прехвърлянето на превозното средство в КАТ и данъчно. Продавачите много трудно ще се съгласят на този вариант, но си струва да се направи усилието да ги убедим.
  • Ако не бъде включена в договора точка 3, остава варианта, че при наличие на тежести и вещни права върху превозното средство от страна на трети лица, договорът се разваля и платената цена подлежи на връщане. Проблемът на този вариант е , че развалянето на договора става по съдебен път а не автоматично, вследствие на което отнема доста време, но все пак е вариант от които може да се възползвате.

 

От къде идват „проблемите” при покупка на употребяван автомобил ?

  • Нотариусите нямат достъп до регистъра на особените залози и информация за запори над автомобили.
  • Няма координация между КАТ и данъчните органи .

Ако всички проверки можеха да се извършат на едно място  и всеки да има достъп до тази информация би бил най добрия вариант, но за съжаление все още сме далече от тази стъпка.