Данъци, такси и застраховки

Данъци, такси и застраховки

Купили сте си нов автомобил, честито ! Време е да Ви запознаем с необходимите неща, които трябва да платите, за да можете да карате напълно законно и необезпокоявани. Добре е да се запознаете с тази информация своевременно, защото някои от данъците се заплащат всяка година и ако не го направите сте в нарушение, пък било то и без да искате. 

Еко такса

Или т.нар. продуктова такса е за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление на Министерски съвет продуктова  такса се заплаща за всички превозни средства от категория М1, М2, М3, N1, N2, N3.

Еко таксата се заплаща еднократно, при внос на автомобила в страната. Т.е. ако закупите кола на старо от България, която е вече регистрирана и е в движение, няма нужда да заплащате още веднъж тази такса.

Цената на таксата варира според колата, която купувате, като основният критерии е възрастта на колата.

Местен данък

Това е данък за придобиване на МПС и е в размер на 2% върху стойността на продажната цена или сумата посочена в застрахователната оценка на колата – като се взима по-високата сума. Местният данък се плаща от купувача в съответната община по постоянен адрес.

Купувачът има двумесечен срок, за да плати този данък в съответната община, след регистрация на колата в КАТ.

Освободени от данък са:

 • електрическите автомобили 
 • лекият автомобил, коли собственост на лице с намалена работоспособност от  над 50% и обем на двигателя до 2000 куб.см
 • превозните средства, на които е прекратена регистрацията
 • излезлите от употреба МПС, за които е предвидено задължение за предаване за разкомплектуван
 • превозните средства със специален режим на движение
 • автомобили на дипломатически представителства и консулства
 • превозните средства на БЧК

Внимание: пазете си разпечатката за платеният данък, защото ще Ви трябва да я представите при годишният технически преглед, както и при евентуална продажба на автомобила.

При неплащане на данъка се трупат лихви. При неспазване на разпоредбите на Закона за местни данъци и такси на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв.

Годишен технически преглед [ГТП]

Всеки автомобил, който е регистриран на територията на страната подлежи на задължителен годишен технически преглед. Не го подценявайте и не забравяйте да го правите в срок, препоръчваме Ви да си направите напомняне в календара на телефона за датата на прегледа. Трябва също така да знаете, че пунктовете за ГТП да оборудвани с камери и е нужно колата Ви да е наистина изправна и да присъства по време на прегледа, за да го преминете.

Необходими документи за преминаване на технически преглед:

 • Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (голям и малък талон), като се допуска и ксерокопие на големия.
 • Полица от валидна застраховка гражданска отговорност.
 • Ако автомобилът има газова уредба, трябва да разполага със стикер „GAS“ на задното стъкло (удостоверението за ГТП, удостоверява и изправността на газовата уредба).
 • Документ за платен данък МПС.
 • Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила на преглед.

А какво се случва, ако карате с изтекъл технически преглед ?  КАТ могат да Ви напишат глоба до 50 лв, за това че управлявате технически неизправен автомобил. Също така, ако решат, могат да Ви напишат и акт, при който могат да Ви бъдат отнети до 5 контролни точки. 
А в случай, че претърпите инцидент и автомобила не е минал ГТП, застрахователят може да Ви откаже изплащане на обезщетение по застраховка „Каско“. 

А колко струва техническият преглед ? Цените варират между 40 и 50 лв, като прегледа отнема между 30 и 60 минути.

Гражданска отговорност

Това е вид застраховка, задължителна за всеки автомобил, който е в движение. Застраховката покрива в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахованото лице за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени щети или за неизпълнението от страна на застрахованото лице на неговото договорно задължение.

В случай, че купувате нерегистриран автомобил, т.е. внос от чужбина ), ще трябва да сключите застраховка Гражданска отговорност. Застраховката е необходима, за да можете да регистрирате автомобила в КАТ. За да сключите полицата, трябва да представите договора за покупко-продажба на МПС. След като го регистрирате в КАТ, трябва отново да отидете при застрахователя и да представите талона

В случай, че купувате регистриран автомобил, то тогава за да се извърши прехвърлянето пред нотариус, продавача е нужно да представи документи по действащата застраховка ( полица, контролен талон и зелена карта ). След което трябва да уведомите застрахователя за смяната на собствеността на колата в 7 дневен срок след извършване на сделката. Разбира се можете и да прекратите действаща гражданска отговорност и да сключите нова.

Застраховка "Каско"

Каското представлява застраховка, при която застрахователната компания се ангажира на компенсира застрахованото лица за претърпени материални вреди върху застрахованото превозно средство.

Застраховката „Каско“ е доброволна. Обикновено застрахователните дружества предлагат отстъпка при сключване на Каско и Гражданска отговорност при тях.

Винетка

Винетката представлява пътна такса за предвижване по междуградските пътища в страната. Можете да ги закупите от всяка бензионстанция, на граничните пунктове, както и онлайн.

Цените на винетките варират според зависимост от категорията на моторното превозно средство, както и за периода на валидност.