Регистрация на автомобил в КАТ

Регистрация на автомобил в КАТ

Необходими документи

 • Писмено заявление за регистрация
 • Документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство
 • Документ за самоличност
 • Документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 • Митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), ако превозното средство е внесено от държава извън ЕС
 • Документи във връзка с екотаксата, изготвени и предоставени ми от продавача на МПС-то при сключване на сделката.

Преди да отидем в КАТ трябва да си подготвим документите изброени горе, както и да се заредим с голяма доза търпение. Проявете разбиране, хората зад гишетата се разправят по цял ден с клиенти и са изнервени, всички са изнервени. Спестете си нервите и приемете ситуацията със спокойствие, медитирайте. Сега ще Ви обясним и каква е процедурата по регистрация.

Процедура по регистрация

 • Извършва се обстоен технически оглед на превозното средство в пунктовете за регистрация. Ако всичко е наред се съставя протокол.
 • Заплащам екотакса ( в случай на първа регистрация на МПС в страната )
 • Представят се необходимите документи
 • Заплаща се такса, която се събира в системата на МВР (6лв.)
 • След заплащане на тази такса се издава свидетелство за регистрация (голям и малък талон)
 • Получавам табели с номера

Табелите с регистрационният номер, които ще Ви дадат също се заплащат предварително към МВР. Закрепват се отпред и отзад ( или само отзад, според зависимост от модела ), перпендикулярно на колата, а когато е невъзможно се закрепват в лявата част, така че да бъдат видими и осветени нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелите, както тяхната цялост и графиките и символите по нея. В случай, че се използват табели, които не са издадени по съответния ред или когато са с изтекъл срок на валидност, ще бъдат иззети и ще имате глоба от КАТ