След прехвърляне на собствеността на МПС

След прехвърляне на собствеността на МПС

След изповядане на сделката от нотариуса имам редица задължения като купувач:

До 1 месец след покупката съм длъжен да регистрирам колата в КАТ по постоянният ми адрес или адреса на регистрация.

До 2 месеца след придобиването на автомобила съм длъжен да платя данъка върху превозното средство, в случай, че не е платен от предишния собственик ( продавача ) до края на годината. 

До 2 месеца след покупката е срока в който съм длъжен да декларирам пред общината по постоянния ми адрес новата ми кола, когато колата е собственост между мен и брат ми например или когато нямам постоянен адрес в страната, но имам основание за данъчно облекчение или освобождаване от данък. 

 

За да научите повече за необходимите данъци и такси, които трябва да платите ( регистрация в КАТ, местен данък, ЕКО такса и прочее ) – вижте нашият Калкулатор на разходите