Временни, трайни и транзитни номера

Временни, трайни и транзитни номера

След регистрация в КАТ, трябва да получите номера на колата, като за целта трябва и да заплатите съответната такса за тях. Номерът се състои от арабски цифри и главни букви, които са изписани с черен цвят на бял фон. Този номер служи за идентификация на колата. Ако табелите на колата Ви са с изтекъл срок или не са издадени по установеният ред, подлежите на глоба.

Постоянни номера

Номерът се състои от:

  • Идентифициращ код BG и българското или европейското знаме на син фон.
  • Буквен код от месторегистрацията на на колата – това дава информация за мястото, където е регистрирана колата. Например: ВТ – Велико Търново, С/СА – София и прочее
  • Пореден номер – това са 4 произволни цифри.

Специални номера: Това са запазени номера, които се заплащат допълнително. Обикновено са с 2 или 4 еднакви цифри ( 9999, 0000, 2442 ). За да се сдобиете с такъв, трябва да заплатите следните суми:

  • за 4 еднакви цифри – 1000 лв
  • За комбинация от цифри ( например: 22-44, 99-11) – 30 лв
  • За комбинация от цифри по ваше желание ( например паметна дата ) – 50 лв
  • За номер с надпис по Ваше желание ( например името Ви ) – 7000 лв

Временни номера

Тези номера се използват когато колата има ограничение за движението по пътищата или пребиваването на територията на страната.

Срока на валидност на тези номера е 3 месеца. Като срока се вписва в свидетелството за регистрация. Външно номерът е същият, както постоянния.

Транзитни номера

Такива номера се използват в следните случаи:

  • При новорегистрирана кола
  • Износ от страната, след прекратяване на постоянната или временната му регистрация
  • Ако са откраднали табелата с постоянния номер

За издаването на такъв номер се подава заявление, като към това заявление се включват и документи за собственост и произход на колата, документи за самоличност и застраховка гражданска отговорност.

Срокът на валидност на тези номера е 30 дни. Като се издава и разрешение за временно предвижване с определен маршрут ( например по АМ Хемус ). Номерът се състои от 6 цифри, които са разделени с буквата „Т“ в случай на износ или открадната табела и буквата „Н“, ако колата все още не е регистрирана. Буквите се поставят по средата и са изписани с черен цвят на бял фон.

Откраднат / Изгубен номер

В случай че някой реши да Ви открадне табелите на колата, за да забогатее от тях или просто случайно ги изгубите някъде, трябва веднага да отидете в КАТ и да обявите табелите за изчезнали. Ще попълните заявление за това и ще опишете какво се е случило с табелите. КАТ ще ги обяви за издирване, а на Вас ще Ви бъдат издадени нови транзитни номера.